MB-70

 • system okienno-drzwiowy z izolacją termiczną
 • przeznaczony do wykonywania elementów architektonicznej zabudowy zewnętrznej, w tym wiatrołapów, witryn, konstrukcji przestrzennych
 • Uf = 2,39 W/m2K
 • trójkomorowa budowa profilu
 • głębokość okna: 70 mm (ościeżnica), 79 mm (skrzydło)
 • głębokość konstrukcyjna drzwi: 70 mm / 70 mm
 • specjalne uszczelki z dwukomponentowego kauczuku syntetycznego EPDM: litego i komórkowego
 • efekt jednej płaszczyzny od strony zewnętrznej po zamknięciu okna
 • efekt zlicowanych powierzchni skrzydeł i ościeżnicy – w przypadku drzwi
 • smukłe i wytrzymałe konstrukcje okien i drzwi
 • zestawy szybowe o grubości od 21 mm do 57 mm
 • duży wybór kolorów w palecie standardowej
 • powłoki kolorystyczne metodą lakierowania proszkowego lub anodowania